نولا آنه هنسی

نولا آنه هنسی

نولا آن هنسی در سال 1957 در سیدنی استرالیا به دنیا آمد. نولا بنیانگذار و مدیر Serenidad Consulting Pty Ltd، یک شرکت استرالیایی است که خدمات مشاوره جهانی را در تعالی، رهبری و قدرت شخصی مثبت ارائه می دهد. وی همچنین نویسنده ی چند کتاب است.

کتاب های نولا آنه هنسی