تری کینگ

تری کینگ

تری کینگ از کودکی کتاب های کودکانه می خواند و می نوشت. او نویسنده بیش از صد کتاب و کمیک است که بسیاری از آنها با نام واقعی خود REX OGLE هستند. او در حال حاضر در لس آنجلس زندگی می کند، جایی که دوست دارد هر زمان که از درخت بالا نمی رود، پیاده روی کند، با سگش آویزان شود یا بازی های ویدیویی انجام دهد.

کتاب های تری کینگ

آخرین خنده