ریموند میلتن برگر

ریموند میلتن برگر

ریموند میلتن‌برگر دکترای خود را از دانشگاه میشیگان غربی دریافت کرده و در حال حاضر استاد روانشناسی و مدیر برنامه کارشناسی ارشد تحلیل رفتار کاربردی در دانشگاه فلوریدا جنوبی است.

کتاب های ریموند میلتن برگر

اصلاح رفتار