عباس زارعی

عباس زارعی

عباس زارعی متولد 1361 قزوین ، کارشناس مترجمی و کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد است.او از سال 1386 ترجمه ی کتاب را آغاز کرده و تا کنون ده ها اثر را برای مخاطبان نوجوان و بزرگسال ترجمه کرده است.پیش از این کتاب های «زندگی اسرار آمیز» ، «مزرعه حیوانات» ، «جاناتان مرغ دریایی» و «نامه به کودکی که هرگز زاده نشد» از این مترجم در نشر آموت به چاپ رسیده است.

کتاب های عباس زارعی