عباس زارعی

عباس زارعی

عباس زارعی متولد 1361 قزوین ، کارشناس مترجمی و کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد است.او از سال 1386 ترجمه ی کتاب را آغاز کرده و تا کنون ده ها اثر را برای مخاطبان نوجوان و بزرگسال ترجمه کرده است.پیش از این کتاب های «زندگی اسرار آمیز» ، «مزرعه حیوانات» ، «جاناتان مرغ دریایی» و «نامه به کودکی که هرگز زاده نشد» از این مترجم در نشر آموت به چاپ رسیده است.

کتاب های عباس زارعی

اگر حقیقت این باشد


مهمان ناخوانده


غریبه ای در خانه


زندگی اسرارآمیز


مزرعه ی حیوانات


جاناتان مرغ دریایی


زن همسایه