والتر متیس

والتر متیس

والتر ماتیس استاد در زمینه ی پرخاشگری در کودکان در دانشگاه اوترخت هلند، و روانپزشک بالینی در گروه روانپزشکی کودکان و نوجوانان در مرکز پزشکی دانشگاه اوترخت است. تحقیقات او در مؤسسه علوم اعصاب رودولف مگنوس بر ویژگی‌های عصب‌بیولوژیکی و روان‌شناختی در کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلالات رفتاری مخرب و مداخلات برای پیشگیری و درمان این اختلالات متمرکز است.

کتاب های والتر متیس