زیلکه اشلینشت من

زیلکه اشلینشت من


زیلکه اشلینشت من در سال 1967 در آلمان به دنیا آمد. او دارای دکترای ادبیات است و به عنوان یک محقق و ویراستار مستقل کار کرده است. ایکی از اولین آرزوهای شغلی او این بود که نویسنده باشد

او بعد از مدرسه ابتدا کارآموزی روزنامه را گذراندد، در یک دفتر مطبوعاتی و در دو انتشارات کار کردد و همچنین در سه دانشگاه آلمانی، انگلیسی و تاریخ در شهرهای کیل، مونیخ و تریر تحصیل کرد. او هم اکنون با شوهر و سه فرزندش در مونیخ زندگی میکند.

کتاب های زیلکه اشلینشت من

بلوما و راز پاستیل ها