هلن کاوی

هلن کاوی

هلن کاوی، استاد بازنشسته دانشگاه سوری، انگلستان، در دانشکده بهداشت و علوم پزشکی و عضو انجمن روانشناسی بریتانیا است. او مقالات متعددی در مجلات داوری در مورد سلامت روان و جوانان، رشد عاطفی، قلدری، آزار اینترنتی و حمایت از همسالان دارد. او تعدادی کتاب تأثیرگذار را تالیف کرده و در تألیف آن‌ها مشارکت داشته است

کتاب های هلن کاوی