لوییز سابین

لوییز سابین

لوییز سابین در 25 ژوئن 1930 در سالت لیک سیتی به دنیا آمد, .او لیسانس، کالج بروکلین، 1953. کارشناسی ارشد هنر، دانشگاه نیویورک، 1955 را دارد.

کتاب های لوییز سابین

توماس آلوا ادیسون


مارک تواین جوان