حمید ابوطالبی

حمید ابوطالبی

حمید ابوطالبی (متولد ۲۶ خرداد ۱۳۳۶ در تهران) دیپلمات و سیاستمدار ایرانی، مشاور سیاسی رئیس جمهور ایران حسن روحانی، و معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور، و رئیس گروه مطالعات آسیای مرکز تحقیقات استراتژیک است. وی پیش از این سفیر ایران در استرالیا، اتحادیه اروپا، بلژیک، ایتالیا، مدیر کل سیاسی وزارت امور خارجه و معاون سیاسی دفتر رییس‌جمهور بوده‌است. بنا بر گزارش بلومبرگ حمید ابوطالبی عضو گروهی از دانشجویان بود که در آبان سال ۱۳۵۸ به سفارت آمریکا در تهران هجوم بردند و ضمن اشغال سفارت ۵۲ آمریکایی را برای ۴۴۴ روز به گروگان گرفتند. این موضوع توسط وی و دولت ایران به شدت تکذیب شده است.

کتاب های حمید ابوطالبی

انسان شناسی اخلاق