سیمون فلگی یر

سیمون فلگی یر

سیمون فلگی یر , نمایشنامه نویس فرانسوی متولد 1988, یکی از مطرح ترین چهره های تئاتر معاصر فرانسه می باشد که پس از پایان تحصیل در مدرسه ی عالی تئاتر ,کارش را با کارگردانی آغاز کرد.کمپانی تداتر خودش را به پا کرد و به نمایشنامه نویسی روی آورد.

کتاب های سیمون فلگی یر

ستاره ها