بو پاترسون

بو پاترسون

بو پاترسون یک هنرمند و تصویرگر اسکاتلندی است که کاغذها، مجسمه های کاغذی و پاپ آپ های او در گالری ها و آکادمی هنری سلطنتی اسکاتلند به نمایش گذاشته شده است. او در فهرست نهایی جوایز تصویرگری جهانی 2016 قرار گرفت

کتاب های بو پاترسون

طراحی با برش کاغذ