مصطفی ناصحی

مصطفی ناصحی

مصطفی ناصحی (1365) دارای مدرک دکترای آینده‌ پژوهی؛ کارشناس ارشد مدیریت و کارشناس تحلیل سیستم‌ها می باشد.

کتاب های مصطفی ناصحی