عسگر یوسفیان آستانه

عسگر یوسفیان آستانه

عسگر یوسفیان آستانه متولد سال 1353، مشاور بهبود عملکرد سازمانی، مولف، مدرس و ... میباشد. او دارای مدرک دکترای مدیریت صنعتی گرایش مدیریت سیستم از دانشگاه  تهران جنوب است.

کتاب های عسگر یوسفیان آستانه