اسکات هبیتز

اسکات هبیتز

اسکات هبیتز همیشه شیفتگی عمیقی به مغز و آنچه که مردم را وادار می کند داشته است. اسکات که زندگی خود را وقف جستجوی دانش و رازهای ذهن کرده است، ساعت های زیادی را صرف ساختارشکنی الگوهای فکری خود و مطالعه ارتباطات کرده است.اکنون، او امیدوار است که یافته های خود را از طریق نوشتن به اشتراک بگذارد و به خوانندگان خود آموزش دهد که چگونه می توانند از هنر روانشناسی برای موفقیت در حرفه و زندگی خود استفاده کنند.اسکات نویسنده چندین کتاب با موضوعاتی از جمله هوش هیجانی، دستکاری ذهن، هیپنوتیزم، نحوه تسلط بر احساسات و روانشناسی تاریک است. اسکات معتقد است که درک ذهن گام مهمی برای آگاهی بیشتر از دنیای اطرافتان است و به شما کمک می کند تا تعاملات خود را با افراد دیگر به شدت سازنده تر کنید.وقتی اسکات نمی نویسد یا مطالعه نمی کند، از پیاده روی در طبیعت، ماهیگیری و کاوش در ایالت زیبای خود در مین لذت می برد.

کتاب های اسکات هبیتز

تفسیر زبان بدن