پیتر هولینز

پیتر هولینز

پیتر هولینز نویسنده پرفروش، محقق روانشناسی انسان و دانشجوی اختصاصی شرایط انسانی است. او دارای لیسانس روانشناسی و مدرک فوق لیسانس است و با ده ها نفر از هر طبقه ای کار کرده است.

او از پیاده روی با خانواده،و تلاش برای نقاشی لذت می برد. او در سیاتل، واشنگتن مستقر است.

کتاب های پیتر هولینز