کوین هارتمن

کوین هارتمن

کوین دوره های تحصیلات تکمیلی در زمینه تحلیل را در دانشگاه نوتردام، دانشگاه شیکاگو و دانشگاه ایلینویز تدریس می کند. او مدرک کارشناسی خود را در علوم سیاسی و اقتصاد از دانشگاه نوتردام و MBA و MPP خود را در دانشگاه شیکاگو به دست آورد. کوین نویسنده "تجزیه و تحلیل بازاریابی دیجیتال: در تئوری و در عمل" است.

کتاب های کوین هارتمن