میریام ماس

میریام ماس

میریام ماس در 19 فوریه 1955 در آلدرشات انگلستان به دنیا آمد. او در انگلستان متولد شد، اما در آفریقا، چین و خاورمیانه بزرگ شد. او برنده جایزه بیش از 70 کتاب کودک است.کتاب های او به بیش از 20 زبان ترجمه شده است. او اکنون در شرق ساسکس زندگی می کند.

در سال 1970، در سن 15 سالگی، او در هواپیمایی بود که ربوده شد و در صحرای اردن فرود آمد. گروگان گیران هواپیما را تهدید به منفجر کردن کردند و همه مسافران را کشتند. در نهایت، آزادی گروگان ها مورد مذاکره قرار گرفت و میریام آزاد شد. دختری در هواپیما داستان اوست که در آن جزئیات آن روزهای ناامید را به یاد می آورد.

کتاب های میریام ماس

فراموش کردم بگم دوستت دارم