میخال خمیلنتسکی

میخال خمیلنتسکی

دکتر میخال خمیلِنتسکی(Michał Chmielecki) استاد رشته مدیریت در دانشگاه کلارک آمریکا و دانشگاه علوم اجتماعی شهر ووچ در لهستان است. تخصص اصلی خمیلِنتسکی مذاکرات بین‌المللی و مدیریت بینافرهنگی است. او مؤلف مقالات متنوعی در حوزه مدیریت و مطالعات سازمانی است و کتاب استعاره در مدیریت: نظریه و روش حاصل همکاری علمی وی با دکتر لوکاش سولکوفسکی است. او همچنین معاون سردبیر دو مجله با عناوین Journal of Intercultural Management و Entrepreneurship and Management Journal است و در مقام مشاور مدیریتی مستقل فعالیت می‌کند.

کتاب های میخال خمیلنتسکی

استعاره در مدیریت