تاتسوکی فوجیموتو

تاتسوکی فوجیموتو

aka 藤本タツキ با نام مستعار فوجیموتو تاتسوکی یک مانگاکای ژاپنی است که به خاطر آثارش Fire Punch و Chainsaw Man شناخته شده است.

کتاب های تاتسوکی فوجیموتو

مجموعه مانگا ۱ (chainsaw man)


مجموعه مانگا ۲ (chainsaw man)