پل ارن شاو

پل ارن شاو

پل ارن شاو یک روان درمانگر ارشد است که برای بنیاد سلامت روانی منچستر بزرگ کار می کند. او یکی از اعضای فعال شبکه مصاحبه انگیزشی مربیان (MINT) است و کارگاه‌ها و سمپوزیوم‌های موجود در آن انجمن را توسعه داده و در آن مشارکت داشته است. علاقه و تمرین دیرینه او در ادغام CBT و MI بوده است. او همچنین یکی از بنیانگذاران شبکه مصاحبه انگیزشی منچستر است.

کتاب های پل ارن شاو