کریستین اومدال

کریستین اومدال

کریستین اومدال نویسنده پرفروش ده ها کتاب صنایع دستی است. او همچنین بنیانگذار پروژه کریستین کرز است که یک موسسه خیریه برای کمک به بازماندگان خشونت خانگی است. کریستین در بونیتا اسپرینگز، فلوریدا، ایالات متحده آمریکا زندگی می کند.

کتاب های کریستین اومدال

کتابی برای نمایش وجود ندارد !