مارشال برین

مارشال برین

مارشال دیوید برین دوم (متولد 17 مه 1961) نویسنده، سخنران عمومی، آینده نگر و کارآفرین آمریکایی است که در آسان کردن موضوعات پیچیده برای درک آسان تخصص دارد.[1] Brain موسس HowStuffWorks.com و نویسنده مجموعه کتابهای How Stuff Works است. او مجری برنامه Factory Floor کانال نشنال جئوگرافیک با مارشال برین و چه کسی می دانست؟ با مارشال برین.

کتاب های مارشال برین