محمد باقر پور امینی

محمد باقر پور امینی

محمد باقر پور امینی در سال 1347 متولد شد. تحصیلات ابتدائی تا دبیرستان را در قم گذراند و به سال 1366 مقدمات دروس حوزوی را آغاز کرد. سپس دروس سطح را خدمت اساتید بزرگواری همچون آیات و حجج الاسلام طالقانی ( لمعه )، محمدی خراسانی ( لمعه )، حسینی بوشهری ( اصول فقه )، احمدی میانجی ( مکاسب )، استادی ( مکاسب )، پایانی ( مکاسب )، موسوی تهرانی ( رسائل و کفایه ) و بیگدلی ( کفایه ) فرا گرفت. در سال 1372 کارشناسی علوم سیاسی را اخذ نمود. وی از سال 1376 در درس خارج فقه آیت الله زنجانی و اصول آیت الله کوکبی شرکت کرد و از سال 1379 نیز در درس خارج فقه آیت الله تبریزی و اصول آیت الله وحید خراسانی حضور دارد و همزمان با تحصیلات حوزوی و دانشگاهی، به فعالیتهای تبلیغی، تدریس و تالیف نیز پرداخته است.

کتاب های محمد باقر پور امینی

نقد اعتبار فهم سلف


تمدن اسلامی


پیامبر اسلام (ص)


حماسه عاشورا