مونیکا مدینا مورا

مونیکا مدینا مورا

مونیکا مدینا-مورا در مکزیکوسیتی به دنیا آمد. او اکنون در بریتانیا زندگی می کند و در آنجا به عنوان مشاور دو تولید کننده بزرگ مواد غذایی مکزیکی کار کرده است. 

کتاب های مونیکا مدینا مورا

آشپزی مکزیکی 2