لیندا کالیستر

لیندا کالیستر

لیندا کولیستر نویسنده بسیار مورد احترام بسیاری از کتاب های موفق در مورد پخت، تهیه نان و شکلات است - در واقع اغلب از او به عنوان "ملکه شکلات" یاد می شود.او در پاریس و لندن آموزش دیده است.

کتاب های لیندا کالیستر

نان 1