آیمان ساواف

آیمان ساواف

آیمان ساواف (1984-2022)مفسر اجتماعی، تهیه‌کننده فیلم، کارآفرین، موسیقی‌دان و نویسنده بوده است.
ساواف در مورد هوش هیجانی و کاربردهای آن در کسب و کار، فرزندپروری و رشد شخصی مطالب زیادی نوشته است.

کتاب های آیمان ساواف

مدیریت عشق و عاطفه