جان فلورانس

جان فلورانس

جان فلورانس قبل از اینکه دکترای خود را در دانشکده پزشکی هاروارد ادامه دهد، در نیروهای پیاده نظام و نیروهای ویژه ارتش ایالات متحده خدمت می کرد. در حالی که از جنگل‌داری و داستان‌های علمی تخیلی لذت می‌برد،

کتاب های جان فلورانس