ران استولبرگ

ران استولبرگ

دکتر استولبرگ اهل کالیفرنیا است و در سن دیگو به دنیا آمد. . دکتر استولبرگ یک روانشناس بالینی دارای مجوز با تخصص بالینی کار با نوجوانان و خانواده های آنها است. او از طرفداران جدی خانواده درمانی است و پیشرفت را تنها زمانی می بیند که کل سیستم تغییر کند و نه فقط یک عضو خانواده. علاوه بر این، دکتر استولبرگ در سایر گروه های پرخطر از جمله خودکشی، خودآزاری و اختلالات مصرف مواد تخصص داشته است.

کتاب های ران استولبرگ