کریستین ای ژانسون

کریستین ای ژانسون

کریستن ای. جنسون، M.A.، نویسنده مجموعه کتاب های GOOD PICTURES BAD PICTURES از کتاب های بلندخوانده شده است که شامل پرفروش ترین عکس های خوب عکس های بد: تصحیح پورن برای کودکان جوان امروزی است. او بنیانگذار ProtectYoungMinds.org است، وب‌سایتی که به والدین کمک می‌کند تا فرزندان خود را برای رد کردن پورنوگرافی توانمند کنند.

کتاب های کریستین ای ژانسون

عکس های خوب، عکس های بد