استفانی لاوسن

استفانی لاوسن

استفانی لاوسون (31 ژانویه 1953) کرسی های سیاست و روابط بین الملل را در دانشگاه های آنگلیا شرقی و بیرمنگام در بریتانیا و دانشگاه مک کواری سیدنی بر عهده داشته است. او همچنین دانشیار ارشد پژوهشی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه ژوهانسبورگ و استاد افتخاری دپارتمان امور اقیانوس آرام دانشگاه ملی استرالیا است. او عضو آکادمی علوم اجتماعی استرالیا، رئیس سابق انجمن مطالعات سیاسی استرالیا و سردبیر سابق مجله امور بین‌الملل استرالیا است.

کتاب های استفانی لاوسن