ارنست یاندل

ارنست یاندل

ارنست جاندل (۱۹۲۵-۲۰۰۰) نویسنده، شاعر و مترجم اتریشی بود. یاندل شعرهای عاشقانه ی برجسته ای سروده که برخی از آن ها را به آسانی میتوان به خاطر سپرد و برخی نیز مخاطب را غافلگیر میکند. بیشتر شعرهای یاندل تنها با خوانشی درست است که فهمیده میشوند. شعرهای این کتاب که از زبان آلمانی به فارسی برگردانده شده اند، انتخابی است از میان شعرهای کتاب «درخت مصنوعی» و«شعرهای عاشقانه» ویژگی اغلب این اشعار به دلیل بازی های تصویری و زبانی شاعر با کلمات، دیداری بودن آن هاست.

کتاب های ارنست یاندل

یک مگس خب پس