بیانکا ماریس

بیانکا ماریس

بیانکا مارِیس متولد سال ۱۹۷۶ در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی است. در آن زمان، آفریقای جنوبی شدیداً تحت حاکمیت آپارتاید قرار داشت و قوانین جداسازی نژادی در این کشور به اجرا درآمده بود. سال تولد ماریس هم‌زمان است با قیام دانش‌آموزان دبیرستانی در شهر سُوِتو که با مداخلۀ پلیس به خاک و خون کشیده شد. درواقع، او این اثر را با الهام از حوادث همان سال و تجربیات زندگی شخصی خود به رشتۀ تحریر درآورده است. مارِیس دارای مدرک کارشناسی ارشد نویسندگیِ خلاق از دانشگاه تورنتو است و در حال حاضر نیز مشغول تدریس در همین زمینه در این دانشگاه است. وی قبل از اشتغال به تدریس در دانشگاه، انجمنی آموزشی را پایه‌گذاری کرد و در همکاری با سازمان غیرانتفاعی کات‌لَندز، ضمن حمایت از پرستارانِ شهر سُوِتو در آفریقای جنوبی، با ارائۀ کمک‌هایی به کودکان بی‌سرپرست مبتلا به ایدز به یاری آنان شتافت. این نویسندۀ خلاق هم‌اکنون در تورنتو سکونت دارد.

کتاب های بیانکا ماریس

زمزمه کن اگر کلمات را نمی دانی