سیدخدایار مرتضوی

سیدخدایار مرتضوی

سیدخدایار مرتضوی‌اصل متولد ۱۳۴۳؛ در سال ۱۳۶۸ در دوره کارشناسی رشته علوم سیاسی در دانشگاه شهیدبهشتی به تحصیل پرداخت و پس اتمام این دوره در سال ۱۳۷۲ بلافاصله جهت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد علوم سیاسی به دانشگاه تهران رفت و در سال ۱۳۷۵ از پایان نامه خود تحت عنوان “بررسی میران تاثیر اندیشه دموکراسی غرب بر شکل گیری نهادهای حکومتی نظام جمهوری اسلامی ایران” دفاع و فارغ التحصیل شد. در سال ۱۳۷۶ برای تحصیل در دوره دکتری رشته علوم سیاسی (گرایش اندیشه سیاسی) پذیرفته شد و با دفاع از رساله خود با عنوان “سنجش انسجام درونی آراء سیاسی نوگرایان دینی معاصر ایرانی” به اخذ درجه دکتری نائل آمد. در سال ۱۳۸۳ به عضویت هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب درآمد که تا کنون ادامه دارد. وی سابقه تدریس و همکاری با دانشگاههای دولتی فردوسی مشهد، یزد، یاسوج و شیراز را در کارنامه خود دارد. علائق مطالعاتی وی شامل اندیشه سیاسی در غرب و اسلام، مسایل ایران و روش شناسی علوم سیاسی است و مقالات متعددی در نشریات علمی و پژوهشی در این زمینه منتشر نموده است.

کتاب های سیدخدایار مرتضوی