مارسل رایش رانیکی

مارسل رایش رانیکی

مارسل رایش-رانیکی منتقد ادبی آلمانی لهستانی الاصل و عضو گروه ادبی Gruppe 47 بود. او به عنوان یکی از تأثیرگذارترین منتقدان ادبی معاصر در زمینه ادبیات آلمانی به شمار می‌رفت و اغلب به او Literaturpapst (پاپ ادبیات) می‌گفتند در آلمان.

کتاب های مارسل رایش رانیکی

نقد صریح