عارف شاه منصوریان

عارف شاه منصوریان

 دکتر عارف شاه منصوریان متولد سال 1350، استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) در گروه آموزشی مهندسی برق- کنترل می باشد. او دارای مدرک دکترای مهندسی برق(کنترل) از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی است.

کتاب های عارف شاه منصوریان