فرشید داودی نژاد

فرشید داودی نژاد

فرشید داودی نژاد متولد سال 1379، مولف و یکی از مهندسین جوان شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی است.

کتاب های فرشید داودی نژاد