جان اف ووکوویتس

جان اف ووکوویتس

جان اف. ووکوویتس یک مورخ نظامی است که در تئاتر اقیانوس آرام در طول جنگ جهانی دوم تخصص دارد.

کتاب های جان اف ووکوویتس