شهلا العجیلی

شهلا العجیلی

شهلا العجیلی، نویسندۀ سوری-اردنی، متولد سال ۱۹۷۶. دکترای ادبیات عربی مدرن و پژوهش‌های فرهنگی از دانشگاه حلب دارد؛ و به کار تدریس ادبیات عربی مدرن و زیبایی‌شناسی در دانشگاه آمریکایی اردن مشغول است.
رمان “چشم گربه”(۲۰۰۹) او برندۀ جایزۀ دولتی ادبیات در اردن شده است. دیگر رمان‌های او عبارت‌اند از: “قالی ایرانی” (۲۰۱۲)، “آسمان نزدیک خانه‌مان” (۲۰۱۵) که به لیست کوتاه جایزۀ بوکر عربی در سال ۲۰۱۶ راه یافته و به انگلیسی ترجمه شده است، و”یک تابستان به همراه دشمن” (۲۰۱۸).
مجموعه‌های داستانی او نیز عبارت‌اند از: “پنج دری” (۲۰۰۵) و “تخت دختر پادشاه” (۲۰۱۶) که برندۀ جایزۀ “الملتقی” از دانشگاه آمریکایی کویت در سال ۲۰۱۷ شده است.
کتاب‌های غیرداستانی او نیز عبارت‌اند از: “رمان در سوریه: تجربه‌ها و نظریه‌ها” (۲۰۰۹)، “ویژگی‌های فرهنگی در رمان عربی” (۲۰۱۱) و “آینۀ زن غریبه: مقالاتی در نقد فرهنگ” (۲۰۰۶).

کتاب های شهلا العجیلی

تابستانی در کنار دشمن