فردین نورمحمدی

فردین نورمحمدی

مهندس فردین نورمحمدی متولد سال 1371، دارای مدرک کارشناسی مهندسی مکانیک و کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی، آنالیزر و تحلیلگر مسائل صنعتی سیالاتی و جامداتی، نویسنده کتاب های تحلیلی، محاسباتی، طراحی و ماشین کاری و مدرس می باشد.

کتاب های فردین نورمحمدی