آیبارس تانکدوگان

آیبارس تانکدوگان

Aybars Tuncdogan مدرس ارشد بازاریابی در King’s Business School، King’s College لندن است. در حال حاضر، او در بخش بازاریابی در مورد «بازاریابی دیجیتال»، «رفتار مصرف‌کننده دیجیتال» و «ارتباطات بازاریابی بین‌المللی» و در بخش مطالعات جنگ درباره «بازاریابی سیاسی در عصر دیجیتال» سخنرانی می‌کند. وی همچنین در گذشته به تدریس ماژول هایی مانند تبلیغات و ارتباطات بازاریابی یکپارچه، تصمیم گیری بازاریابی، روش های تحقیق برای بازاریابی، کلینیک تحقیقات کارشناسی ارشد، برنامه ریزی استراتژیک کسب و کار و پویایی سازمانی در موسسات مختلف پرداخت.

کتاب های آیبارس تانکدوگان

نوسازی استراتژیک