جیمز ام لنگ

جیمز ام لنگ

جیمز ام. لانگ، دکتری. نویسنده شش کتاب است که جدیدترین آنها حواس پرتی است: چرا دانش آموزان نمی توانند تمرکز کنند و چه کاری می توانید درباره آن انجام دهید (کتاب های پایه، 2020)، آموزش کوچک: درس های روزمره از علم یادگیری (جوسی-باس، 2016) و درس های تقلب: یادگیری از بی صداقتی دانشگاهی (انتشارات دانشگاه هاروارد، 2013)، و در دوره: راهنمای هفته به هفته برای اولین ترم تدریس در کالج (Harvard UP، 2008). او که استاد سابق زبان انگلیسی و مدیر مرکز تعالی آموزش D'Amour در دانشگاه Assumption بود، در سال 2021 از کار تمام وقت دانشگاهی کناره‌گیری کرد تا بیشتر بر روی نوشتن و تدریس خود تمرکز کند.

کتاب های جیمز ام لنگ