امیر هوشنگ افتخاری راد

امیر هوشنگ افتخاری راد

امیر هوشنگ افتخاری راد متولد سال 1350 نویسنده و مترجم معاصر ایرانی می باشد.

کتاب های امیر هوشنگ افتخاری راد

نخستین عشق


هستی و آگاهی


اروس و تمدن


در ایستگاه زمستان


به سوی مانیفست نو


در مدح عشق


نقد عقل فرهنگی


بهمن بازرگانی


زمان بازیافته


جهان وطنی و بخشایش


بیم ققنوس


کتاب مخلوقات یاماین کامپف


سیاست و زیباشناسی