جان تی مالوی

جان تی مالوی

جان تي مالوي سمینارهای تحقیقاتی و آموزشی را برای بسیاری از شرکت های بزرگ برگزار می کند. او در کار قبلی خود به عنوان یک معلم، به دانش آموزان دبیرستانی، هم در کلاس های معمولی و هم در دوره های آمادگی SAT تدریس می کرد.

کتاب های جان تی مالوی