مایکل هارت

مایکل هارت

مایکل هارت نظریه‌پرداز ادبی و فیلسوف سیاسی آمریکایی است که شاید بیشتر برای امپراتوری شناخته شده است، که با آنتونیو نگری نوشته شده و در سال 2000 منتشر شده است.
هارت و هم‌نویسنده‌اش پیشنهاد می‌کنند که آنچه را که آنها نیروهای سرکوب طبقاتی معاصر، جهانی‌سازی و کالایی‌سازی خدمات (یا تولید عواطف) می‌دانند، پتانسیل ایجاد تغییرات اجتماعی در ابعاد بی‌سابقه را دارند. دنباله‌ای با عنوان «تعداد: جنگ و دموکراسی در عصر امپراتوری» که در آگوست 2004 منتشر شد، جزئیات این مفهوم را که برای اولین بار در امپراتوری مطرح شد، از انبوهی به عنوان مکان احتمالی یک جنبش دموکراتیک با ابعاد جهانی ارائه می‌کند.
سومین و آخرین قسمت از این سه گانه، Commonwealth، در پاییز 2009 ظاهر شد.

کتاب های مایکل هارت

امپراتوری، بیست سال بعد


ثروت مشترک


اسمبلی


امپراتوری