ناهید عظیمی راد ( مهجتی )

ناهید عظیمی راد ( مهجتی )

ناهید عظیمی‌راد ( مهجتی ) متولد ۱۳۲۸ در تهران است.متخصص آسیب شناسی گفتاراز  دانشگاه آمریکا می باشد و  در دانشکده توانیخشی و رفاه اجتماعی دانشگاه بهزیستی به تدریس و گفتار درمانی مشغول است.

کتاب های ناهید عظیمی راد ( مهجتی )