جورج جی تامپسون

جورج جی تامپسون

دکتر جورج جی. تامپسون قبل از مرگش در سال 2011 رئیس و مؤسس مؤسسه جودوی وربال بود. یک استاد سابق انگلیسی و استاد کاراته با کمربند مشکی، زمانی که یک افسر پلیس بود با ضرب و شتم شهری جودوی کلامی را ایجاد کرد.

کتاب های جورج جی تامپسون

قهرمان گفتگو