عمر ردا

عمر ردا

عمر ردا، MD، یک روانپزشک دارای گواهی هیئت مدیره، یک متخصص تروما آموزش دیده در هاروارد، یک نویسنده، و یک مدافع خانواده است - اما مهمتر از همه، یک رویاپرداز و معتقد قوی به پتانسیل یافتن زیبایی در تمام برخوردهای انسانی است. او در پورتلند، اورگان زندگی می کند. 

کتاب های عمر ردا

شفا دهنده زخمی