کامل سلیمان

کامل سلیمان

کامل سلیمان (متولد ۱۹۱۴ م، لبنان)، تحصیلات خود را در شهر صور به اتمام رساند. مدیریت مدرسه جویا ازجمله فعالیت‌های وی است. او تاکنون چندین جلد کتاب و مقاله به رشتهٔ تحریر درآورده است. «سلسلة تربویة»، «ادب الأئمة شیعتهم»، «اشراق»، «سبیل یا عطشان»، «الإمام الحسن العسکری أبوالقاسم من بنی‌هاشم»، «الإمام علی الهادی مع مروق القصر و قضاة العصر» (ترجمه فارسی: «سیره امام هادی با حاکمان قصر و قاضیان عصر»)، «الإمام موسی الکاظم باب الحوائج»، «الحسن بن علی»، «محمد الجواد»، «یوم الخلاص» (ترجمه‌های فارسى آن: «روزگار رهایی»، «روز رهایی»، «صبح آزادی» و «دوران رهایی در پناه حضرت مهدی قائم»)، «من وحی حجة الوداع» برخی از این آثار است

کتاب های کامل سلیمان

روز رهایی