گریگوری لنگ

گریگوری لنگ

گرگوری ای. لنگ نویسنده پرفروش نیویورک تایمز و یو اس ای تودی است که بیش از 2 میلیون نسخه از کتاب هایش از جمله دختر کوچک بابا، چرا یک دختر به پدر نیاز دارد و چرا یک دختر به مادر نیاز دارد فروخته است. او دارای مدرک دکتری است.

کتاب های گریگوری لنگ

پسر دوست داشتنی ام (پدر)


رابطه پدر دختری