گیل لیندن فیلد

گیل لیندن فیلد

گیل لیندن فیلد (Gael Lindenfield) روان درمانگر واجد شرایط و یکی از مربیان برجسته توسعه شخصیت کشور است. او نویسنده پرفروش هشت کتاب در سطح بین المللی است و به دلیل تکنیک ابتکاری و عملی خودیاری خود مشهور شده است.

کتاب های گیل لیندن فیلد

زن مثبت


بگو نه تو مقصر نیستی


اعتماد به نفس در نوجوانان